Anaokullarında Teknoloji Kullanımı

  • Genel
  • 2 min read
anaokulunda-teknoloji-kullanimi

Küçük yaş gruplarının okul öncesi eğitimi görmesi, onların hem bilişsel hem de kişiliksel gelişimleri için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Günümüz ebeveynlerinin de, bu farkındalıkla beraber, çocuklarına çok yönlü eğitim imkanı sunan anaokullarını araştırıp onları tercih etmeleri de bir o kadar doğaldır.
Okul öncesi eğitim kurumları, dönemin getirdiği yeniliklerden faydalanarak; eğitim ve bakım yöntemlerinde dönüşümler geçirmişlerdir. Şüphesiz bu dönüşümlerin en çok hissedileni, hayatımızın her alanında olduğu gibi, teknoloji kullanımı olmuştur. Eğitimin pek çok safhasında farklı araçlar kullanılarak, teknoloji yaşamımızla bütünleşmiş durumdadır. Televizyonundan bilgisayarına, yazıcısından fotoğraf makinesine, çeşitli laboratuvar cihazı ve hatta son dönemin aracı drone’a kadar pek çok cihaz ve yazılım eğitim alanında da hayatımızı kolaylaştırıyor.

Bilişim ve Teknoloji Çağının Çocukları…
Küçük çocukların – özellikle 6 yaş altı çocukların – gözlemlediklerini uygulayarak, bir nevi kopyalayarak öğrendiklerini biliyoruz. Çevrelerinde gördükleri hemen her şeyi hafızalarına atıp, bu davranışları öğrendikleri şekliyle tekrarlarlar. Bu dönemde çocuğa sağlanabilecek zengin yaşantılar çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle anne – babaları bilgisayar kullanan çocukların bu teknolojiyi kullanmak istemeleri öngörülebilir bir durumdur. Ancak çocuk kategorisinde olan ve hala oyunla öğrenen ve de bunları alışkanlık haline getiren bu yaş grubu için, teknolojik cihazlar uygun yöntem ve dozda çocukların kullanımına verilmelidir. Yani anaokulu sınıflarında kullanılan bilgisayarın sınıf ortamında bilgi alışverişi sağlayan bir öğrenme aracı olarak kabul edilmesi ve çocuklara bunun öğretilmesi gerekmektedir.

Okul öncesi dönemdeki çocuklara teknoloji kullanımını doğru aktarabilmek için ilgili öğretim üyelerinin konu hakkında yetkinlikleri ve bilgi birikimleri oldukça önemlidir. Burada öğretmenlerimizin üstlendiği görevin kritikliği ortaya çıkmaktadır. Teknoloji kullanımının istenildiği gibi aktarılabilmesi için hazırlayacakları planlamalar, bunların uygulanış biçimi ve öğretmenlerin konu hakkındaki yeterlilikleri önem arz etmektedir.

Okul öncesi yaş grubunun en yaygın teknolojik cihaz olan bilgisayarı kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç konuyu sizlerle paylaşalım.
– Eğitim seviyeleri göz önünde bulundurularak; kullanılacak programlar belirlenmeli
– Çocukların eğilimlerine göre kullanım planlaması yapılmalı
– Bilgisayarı etkin kullanabilmeleri için bilgisayarı tanımalarını sağlamak
– Yaygın kullanım şekillerinin dışında da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kullanabilecekleri ve geliştirebileceklerini aşılamak
– Her zaman bir başka yol olabileceğini göstererek kullanım konusunda yeterli özgürlükler tanınmalı
-Bilgiye ulaşma yollarını işaret ederek, kendilerinin keşif yeteneklerine katkıda bulunulmalı
Anaokullarını etkileyen teknolojik gelişim yalnızca eğitim alanında değil, kurumun idari işlerinin yürütülmesi konusunda da pek çok fayda sağlamıştır. Öğrenciler ve veli arasında bilgi alışverişini sağlayan öğretmenler kullanılan anaokulu mobil uygulamasıyla anlık ve uzun vadeli olacak şekilde yorum ve durum bildirisi yapabilmekte, aileler de çocuklarının okuldaki güncel durumundan haberdar olabilmektedir.

Kaynakça: Sayan, H. (2016)Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir