Çocuk Gelişiminde Anaokulu Faktörü

  • Genel
  • 2 min read
Anaokulu Mobil Uygulaması

Çocuk Gelişiminde Anaokulu Faktörü – Anaokulu Mobil Uygulaması

Yetişkin bireyler sergiledikleri davranışların büyük çoğunluğunu çocukluk yıllarında kazanmaktadır. Kimliğin, karakterin, özverinin ve yaşam pratiğinin oluşumu 0-6 yaş döneminde şekil kazanmaktadır. Öğrenme ve merak becerisinin yüksek olduğu bu dönemde ebeveynlerin ve sosyal çevresinin etkisi çocuğun yaşamı boyunca kalıntılar taşıyacaktır. Aile ile başlayan bu kimlik inşası daha sonra yerini okullara bırakarak, sosyal bir birey yapmaktadır.

Aile ile okul arasındaki eğitim işleyiş ve yapı gereği farklılık göstermektedir. O yüzden birçok çocuk için özellikle gelişim aşamasında bu farklılık büyük gerilimlere yol açar. Bu durum beraberinde uyum sorunu, uyum sorunu beraberinde başarısızlığa neden olmaktadır. Bu gerilimi azaltmak, sosyalleşmek, çocuğu tanımak ve eğitim maratonuna hazırlamak için anaokulları bu süreçte geçiş rolünü üstlenmektedir. Anaokulu eğitimleri, birçok ülkede eğitim sıralamalarında en kıymetli öğrenme aşaması olarak değerlendirilir. Oxford Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre anaokullarında ki eğitim yalnızca ilkokulu değil, ortaokul başarısını dahi etkilemektedir. Okul öncesi eğitim veya anaokulu olarak ifade edebilen bu eğitim kurumlarında kazandırılan becerileri üç başlık altında toplayabiliriz.

Anaokulları Çocukların Sosyalleşmesine Katkı Sağlar

İçerisinde büyüdüğümüz toplumun değerlerini tanıma, bu değerler ışığında davranışlarımızı uyum içerisine sokmak sosyal birey olan insan için kaçınılmaz gerekliliktir. 0-6 yaş grubu çocuklar zamanının büyük çoğunluğunu Anne-baba, yakın çevre ve akraba çemberinde kurmaktadır. Günümüzde bunlara dijital oyunlarda eklenince çocuğun uyum süreci zorlaşmakta ve sosyal bir çevre olan okul ile arasını açmaktadır. Kendi yaşıtları ile tanışmak, sosyalleşmek aynı zamanda çocuğun farklı kültürlerde öğrenmesine yardımcı olacaktır. Bu öğrenme beraberinde çocuğun ebeveynlerinden başka öğrenme olanakları da sunmaktadır.

Anaokulları Çocukların Tanınmasını Sağlar. 

Anaokullarının belki de kattığı en önemli değerlerden biridir. Her çocuk farklı öğrenme, farklı davranış sergileme biçimlerine ve farklı karakterlere sahiptir. Anaokullarında hem oyun hem eğitim yaklaşımının birlikteliği özellikle çocukların öğrenme sürecini anlamada oldukça etkilidir. Sorumluluk bilincine, tercih ve yaratma hakkına sahip olan çocuğun bu davranışlarının gözlemlenmesi ve rapor halinde tutulması eğitiminin geri kalanı için önemli ipuçları taşıyacaktır. Veli defterine alınan bu notlar günümüzde hala kullanılsa da, kullanışlılık ve kalıcılık bakımından kolaylık sağlayan anaokulu mobil uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır.

Anaokulları Çocuklara Özgüven Aşılar.

Sahip olduğu yeteneklerin ve becerilerin fakında olmak ve bunu sağlıklı bir şekilde aktarmak oldukça önemlidir. Özellikle aile eğitiminde büyümüş çocukların görece kalabalık sayılan okullarda da bunu sağlayabilmesi gerekmektedir. Anaokullarında katılımcı oyun ve eğitim aynı zamanda çocuklara kendilerini tanıma ve tanıtma fırsatı sağlamaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse, anaokulu eğitim kurumları çocukların yaşamlarının geri kalanı için oldukça kıymetli bir alan olmuştur. Bu noktada özellikle ebeveynlerin de bu sürece dahil olması, denetlemesi ve çocukların gelişimini bir portföy halinde tutması çok kıymetlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir